obraz miejsca

Biblioteka na Koszykowej

ul. Koszykowa 26
22 628 31 38

Biblioteka popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej” jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce.

Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny gmach ufundowany przez Eugenię Kierbedziową i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie. W 1928 r. przeszła pod Zarząd Miasta jako Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. W latach 1928-1939 zorganizowała wzorową sieć biblioteczną, stworzyła nowoczesną służbę informacyjną oraz centralny ośrodek metodyki i instruktażu dla miejskiej sieci bibliotecznej. Prowadziła szkołę bibliotekarską i wydawała ukazujący się do dziś miesięcznik „Bibliotekarz”. Normalną działalność Biblioteki przerwała II wojna światowa. W jej wyniku instytucja straciła 80 proc. zbiorów.

Obecnie Biblioteka na Koszykowej pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej i biblioteki powiatowej dla powiatu warszawskiego. Jest miejscem gdzie można się uczyć, poszerzać swoje zainteresowania, realizować pasje. Oferta placówki jest bogata: jedne z największych w kraju zbiory (ok. 1,5 mln. woluminów), interesujące wystawy, spotkania i promocje książek. Biblioteka realizuje też zadania wynikające z funkcji biblioteki o statusie naukowym: prowadzi działalność wydawniczą, organizuje sesje i konferencje, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i nauki, uczestniczy w programach i projektach krajowych i zagranicznych.


Od wczesnej wiosny 2013 roku do jesieni 2015 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego trwała realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego”. W ramach finansowania w wysokości niemal 60 milionów złotych pochodzących z unijnego Programu Infrastruktura i Środowiska, a także z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowano rewolucyjny projekt stworzenia nowych budynków na miejscu istniejących już zabudowań w oficynie pochodzącego z 1914 roku zabytkowego gmachu Biblioteki.

Projekt architektoniczny nowego gmachu wykonała firma Bulanda i Mucha Architekci. Projektanci powrócili do pierwotnej idei z roku 1914, kiedy to wszystkie wypożyczalnie i czytelnie znajdowały się w zabytkowym dzisiaj gmachu, ufundowanym przez rodzinę Kierbedziów. Dzisiaj również nowe przestrzenie wypełniły poprzednio rozsiane po kilku budynkach czytelnie. Historia spotkała się z nowoczesnością dzięki połączeniu czytelni i zadaszonych szkłem dziedzińców wewnętrznych z niemal stuletnim budynkiem.

Dzięki przebudowie Biblioteka na Koszykowej stała się w pełni dostępna dla czytelników. Jest miejscem nowoczesnym, o dużym komforcie pracy. Nowy gmach stworzył lepsze warunki gromadzenia i udostępniania zbiorów. Nowe przestrzenie to także bogatsza oferta kulturowa Biblioteki, dzięki której ta jedna z najstarszych polskich książnic stanowić będzie ważne miejsce na mapie Warszawy, Województwa Mazowieckiego i całej Polski.

*Zdjęcia 3D znajdujące się na niniejszej stronie prezentują jedynie fragmenty nowej odsłony Biblioteki.